Berkes Tamás

Alapadatok

Berkes Tamás
...
Közép- és kelet-európai Osztály
tudományos tanácsadó, osztályvezető
scientific advisor, head of department
(36 1) 279 2763

Életrajz

1954

József Attila Tudományegyetem magyar-történelem szak (19751980)

 • az irodalomtudomány kandidátusa (1991)
 • az MTA doktora (2007)
 • középiskolai tanár (1980–1986)
 • tudományos segédmunkatárs (Irodalomtudományi Intézet, 1986)
 • tudományos munkatárs (1990)
 • tudományos főmunkatárs (1996)
 • tudományos tanácsadó (2008)
 • osztályvezető (2010)

Kutatások

 • bohemisztika
 • összehasonlító irodalomtudomány
 • cseh-magyar irodalmi kapcsolatok

Publikációk

 1. Senki sem fog nevetni... Groteszk irányzat a hatvanas évek közép- és kelet-európai irodalmában, Budapest, Gondolat, 1990, 221.
 2. Sárkány Oszkár: Egy »apollonista« tudós derékba tört élete, Budapest, Argumentum, 1998, 163.
 3. Bohemia et Hungaria: Tanulmányok a cseh–magyar irodalmi kapcsolatok köréből, (szerk. B. T.) Budapest, Osiris, 1998, 98.
 4. Keresztirányok: Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet, (szerk. B. T.) Budapest, Balassi, é.n. [2000], 419.
 5. A cseh eszmetörténet antinómiái, Budapest, Balassi, 2003, 349.
 6. Ködképek a cseh láthatáron, Pozsony, Kalligram, 2009, 183.
 7. Borostyánút: Tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára, Budapest, rec.iti, 2010, 149.
 8. The Ideal of Folk Culture in the Literature of the Czech National Rebirth = History of the Literary Cultures of East-Central Europe III: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, szerk. Marcel C-P, J Neubauer, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 2007, 298-309.
 9. František Palacký, the Father Figure of Czech Historiography and Nation Building = History of  the Literary Cultures of East-Central Europe IV: Types and stereotypes, szerk. Marcel C-P, J Neubauer, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 2010, 193-210.
 10. Máchovo dílo ve středoevropském kontextu = Na úprku před sebou samými: Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky,  szerk. Róbert Kis Szemán, Andor Mészáros, Praha, Akropolis, 2014, 25-36.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata