Csörsz Rumen István

Csörsz Rumen István

Csörsz Rumen István
...
XVIII. századi Osztály, Irodalomtörténeti Közlemények
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2774

1992–1997 ELTE Magyar nyelv és irodalom szakos előadó

 • az irodalomtudomány doktora (PhD, ELTE 2004)
 • 1997–2000 ELTE Magyar és európai felvilágosodás doktori program – ösztöndíjas hallgató
 • 2000–2001 XI. kerületi Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola – furulyatanár
 • 2001– MTA (BTK) Irodalomtudományi Intézet XVIII. Századi Osztály – fiatal kutatói ösztöndíjas/tudományos segédmunkatárs (2001–2004), tudományos munkatárs, az intézet tudományos titkára (2004–2011), tudományos főmunkatárs (2012–), Lendület-csoportvezető (2017–)
 • 2010 ELTE Magyar Irodalomtudományi Doktori Iskola – óraadó
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság – tag (2011–2014; 2017–)
 • MTA Textológiai Munkabizottság – tag (2015–)
 • Musica Historica együttes – művészeti vezető, kiadó (1988–)
 • Musica Historica Kulturális Egyesület – elnök (1997–)
 • Akadémiai Ifjúsági Díj (2007)
 • Bolyai-plakett (2012)
 • Kiss József-díj (2014)
 • Martinkó András-díj (2015)
 • Faludi Ferenc Alkotói Díj (2017)MTA Bolyai János Ösztöndíj (2008–2011; 2013–)
 • Irodalomtörténeti Közlemények – felelős szerkesztő (2013–)
 • Reciti – szerkesztőbizottsági tag (2008–)
 • Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század – sorozat-társszerkesztő (2006–)
 • a magyar közköltészet kritikai kiadása (18. század)
 • világi ponyvairodalom (17–19. század)
 • Csokonai Vitéz Mihály, Pálóczi Horváth Ádám és Szirmay Antal életműve
 • Arany János műveinek folklorisztikai-zenei háttere
 • közép-európai dallamtörténet, metrika
 • A XVIII–XIX. századi magyar közköltészet kutatása, 1 – témavezető (OTKA F 29477, 1999–2003)
 • A XVIII–XIX. századi magyar közköltészet kutatása, 2 – témavezető (OTKA F 48440, 2005–2010)
 • A 18–19. századi magyar közköltészet kutatása, 3 – témavezető (OTKA K 107458, 2012–2017)
 • Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 – csoportvezető (MTA BTK Lendület Kutatócsoport, 2017–)

 

 • Arany János kritikai kiadása – résztvevő (OTKA K 60635, 2006–2010)
 • Arany János kritikai kiadása – résztvevő (OTKA K 91076, 2010–2014)
 • Arany János kritikai kiadása – résztvevő (NKFIH K 108503, 2014–)

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata