Dóbék Ágnes

Dóbék Ágnes

Dóbék Ágnes
...
tudományos segédmunkatárs; Lendület kutatócsoport
(36 1) 279 2774

2008–2011: Magyar alapszakos bölcsész, olasz minor (BA), PPKE–BTK

2011­–2014: Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész (MA), PPKE BTK

2012–2014: Olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (MA), PPKE BTK

2014–2017: Irodalomtudományi Doktori Iskola, PPKE BTK

  • Az egyházi reprezentáció irodalmi megnyilvánulásai a 18. században
  • 18. századi magyarországi könyvtártörténet

Barkóczy Ferenc könyvtárának olasz nyelvű könyvei, Magyar Könyvszemle, 2014/3, 321­–335.

Possevino-kutatások Rómában, ItK, 2014/6, 863‒869.

Történeti jellegű munkák egy főpapi hagyatékban = Szóra bírni az újkort; A III. KoraújkorÁsz doktorandusz konferencia tanulmányai, szerk. Bodnár-Király Tibor, Hende Fanni, Pataki Katalin, Bp., DOSZ– ELTE BTK TDI, 2016, 97–113.

Barkóczy Ferenc esztergomi reprezentációja = Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, szerk. Báthory Orsolya, Kónya Franciska, Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok 12), 103–111.

Levelek Rómából – Adalékok Barkóczy Ferenc és a Collegium Germanicum–Hungaricum kapcsolatának történetéhez = Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017 (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok 17), 144–147.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata