Fajt Anita

Alapadatok

Fajt Anita
...
Reneszánsz Osztály
tudományos segédmunkatárs
(36 1) 279 2775

Életrajz

2011–2014
Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola,
régi magyar irodalom program, ösztöndíjas PhD-hallgató

2009–2013
Szegedi Tudományegyetem, Germanisztika BA,
német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció

2005–2010
Szegedi Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
művelődéstörténet speciális képzés 

Kutatások

 • 17. századi protestáns kegyességi olvasmányok, német-magyar kapcsolatok
 • magyarországi német nyelvű kegyességi irodalom a 16–17. században
 • 16–18. századi album amicorum-bejegyzések, német-magyar irodalmi kapcsolatok
 • Fordításirodalom

Inscriptiones Alborum Amicorum adatbázis, főmunkatárs
http://iaa.bibl.u-szeged.hu/

Publikációk

 1. Népszerű filozófia: Johann Joachim Spalding Betrachtung über die Bestimmung des Menschenjéről = A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750), szerk. Balázs Mihály – Bartók István, Szeged, SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, 2016, 97–108.
 2. Wolffianismus und Pietismus. Neue Daten zur Gottsched-Rezeption in Ungarn. = Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum. Transregionale Bedeutung und eigene Identität, Hrsg. von Tünde Katona und Detlef Haberland, Szeged, Grimm Verlag, 2014, (Acta Germanica, 14.), 197–215.
 3. Méznél édesb: 16–17. századi imádságainkról, Napút, 2014/6, 92–103.
 4. Misztika kezdőknek = Misztika a 16-18. századi Magyarországon, szerk. Bogár Judit, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2013, 81−91.
 5. A német protestáns kegyesség nyelve magyarul? Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órák című fordításának elemzése = Nyelv, Lelkiség és Regionalitás a közép- és kora újkorban. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27., Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013, 80–92.
 6. Áhítatos irodalom radikális rajongás szolgálatában: Quirinus Kuhlmann Böhme-írásának forráselemzése = Acta Historiae Litterarum Hungaricum, Szeged, 2011 (Balázs Mihály 60. születésnapi köszöntő kötet),122–130.
 7. „Kicsoda csináltat aranyas Födöt a réz Tálhoz?”: Egy német elmélkedésgyűjtemény nyelvi jólformáltságának vizsgálata = Epika tanulmánykötet, szerk. Horváth Iván - Orlovszky Géza, Arianna Könyvek 3, Budapest, 2010, 47–57.
 8. Nicolaus Müller, brassói könyvnyomtató kiadói programjához, Magyar Könyvszemle, 2010/3, 398–404.

Egyéb

Külföldi ösztöndíjak

2016. február–május: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek,
Dr. Günther Findel-Stiftung, kutatói ösztöndíj

2016. október–november: Berlin, Freie Universität Berlin,
Forscher-Alumni Programm, 
kutatói ösztöndíj

2014. január: Nagyszeben, Campus Hungary kutatói ösztöndíj

2012. szeptember–október: Bécs, CEEPUS kutatói ösztöndíj

2012. május–július: Halle, Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung,
Fritz Thyssen kutatói ösztöndíj

2010. október–2011. február: Göttingen, Georg-August-Universität,
Erasmus-ösztöndíj

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata