Földes Györgyi

Alapadatok

Földes Györgyi
...
Modern Magyar Irodalmi Osztály, Helikon
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2779

Életrajz

 • magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (ELTE BTK 1995)
 • francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (ELTE BTK 1994)
 • PhD (2002)
 • 2000-2004: tanársegéd, majd adjunktus az egri Eszterházy Károly Főiskola Francia Tanszékén
 • 2009- 2011 óraadó tanár a veszprémi Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
 • 2012: szemináriumvezető az ELTE Eötvös József Collegiumban
 • 2016-tól a Helikon főszerkesztője
 • Helikon Irodalomtudományi Folyóirat

Kutatások

 • A francia irodalom recepciója 20. század eleji Magyarországon
 • Magyar kritikatörténet (20. század első fele)
 • Magyar avantgárd
 • Testírás és korporális narratológia
 • Gender
 • Corpus alienum kutatócsoport

Publikációk

Könyv, kiadvány:

 1. „Hadüzenet minden impresszionizmusnak...”. A Vasárnapi Kör és az 1910-es évek magyar avantgárdjának impresszionizmusellenessége, Bp., Széphalom, 2006.
 2. Textus, szimbólum, allegória. Szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben, Bp., Magyar Irodalomtörténeti Társaság, MIT füzetek, 2012.

Tanulmányok:

 1. Szimbólum és allegóriaelméletek, Helikon, 2009/3. 325-349.
 2. Humiliation et sorcellerie. Marie NDiaye = Écritures-Scritture. Actes du colloque, dir. G. Tegyey, András Désfalvi-Tóth, Lívia A. Mihályka, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2006.

 3. „Hogy engem lássál nézd meg kedves a kertet”. A női én és a metafizikai én Lesznai Anna lírájában = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról, szerk. Varga Virág, Zsávolya Zoltán, Ráció, Bp., 2009, 347-368.
 4. Kassák megkonstruált könyve. Vizualitás és nyelvi jelentés a Tisztaság könyvében, Irodalomismeret, 2011/1., 64-75.

 5. Szövegek, testek, szövegtestek. A testírás-elmélet irányai, Helikon, 2011/1-2., 3-49.
 6. Corpus alienum, Helikon, 69. évf., 3. sz., 2013/3., 163-210.

 7. A test, a tér és a tárgyak. Korporális narratológiai elemzés Tóth Krisztina Pixel című kötetéről, Alföld, 64. évf. 2013/7. 52-58.
 8. Don/na Juan/na. A hasonmás drámapoétikája = Cseh ködképek fürkészője. Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára, szerk. Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia, Budapest, reciti, 2014, 129-143.

Egyéb

Ösztöndíj:

 • 1993: TEMPUS, Université Libre de Bruxelles
 • 2002: Séjour Scientifique de Haut Niveau, Paris

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata