Kalavszky Zsófia

Kalavszky Zsófia

Kalavszky Zsófia
...
Közép- és kelet-európai Osztály, Helikon
tudományos munkatárs
research fellow
(36 1) 279 2763
Budapest, 1977.
 • orosz nyelv és irodalom szakos tanár (ELTE BTK, 2001)
 • magyar nyelv és irodalom szakos tanár (ELTE BTK, 2002)
 • PhD (2009)
 • 2010- MTA Irodalomtudományi Intézet (2012-től MTA BTK Irodalomtudományi Intézet) Közép- és kelet-európai Osztály
 • 2008-2011 ELTE BTK Szláv Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, tanársegéd
 • 2011– a reciti.hu, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet recenziós portáljának szerkesztője, 2015-től felelős szerkesztője
 • 2007– a Puskin-összkiadás szerkesztője, szöveggondozója (Alekszandr Puskin Összegyűjtött Művei 1–4., koncepciójában és anyagában új kiadás, megjelenik az Európa Kiadónál)
 • 2016-tól a Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagja

 • 2015–2018 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA
 • M.A. Russian Literature and Linguistics (ELTE, 2001)
 • M.A. Hungarian and World Literature, Hungarian Linguistics (ELTE, 2002)
 • PhD (summa cum laude), Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest (2009)
 • 2010- Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences, Research Center for the Humanities, Central and Eastern European Section, Researh Fellow
 • 2008–2011 Russian Departement, ELTE, Assistant Lecturer
 • 2011– editor of the Journal RECITI (recensions, critics, free e-books for literary studies), chief-editor (2015-)
 • 2007– co-editor of the new Hungarian 4 volume-edition of Pushkin’s Works.
 • 2015–2018 Bolyai János Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences
 • klasszikus orosz irodalom
 • XX. századi és kortárs orosz irodalom
 • poétika, kultuszkutatás, kultúrakutatás
 • összehasonlító irodalomtudomány
 • fordításelmélet
 • 19th-century Russian literature
 • 20th-century Russian literature
 • cult research, cultural studies
 • comparative literature
 • theory of literary translation
 1. Alekszandr Puskin Összegyűjtött Művei, 2, Regények, elbeszélések, szerk., előszó, jegyz. Kalavszky Zsófia, sorozatszerk. Uő, Hermann Zoltán, Budapest, Európa, 2009, 622 l. [In Hungarian]
 2. Равнодушная природа как пушкинский мотив в романе Сергея Довлатова «Заповедник», Studia Slavica Hung., 56. 2011. 391–407. [In Russian]
 3. Александр Сергеевич Пушкин = Двенадцать имен России: Книги по русистике XXXV. – Ruszisztikai Könyvek XXXV., szerk. Szvák Gyula, Budapest, Russica Pannonicana, 2012. 69–85. [In Russian]
 4. Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára, szerk. Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia, Budapest, reciti, 2014. [In Hungarian]
 5. Recenzió: Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель, pед. М. Ф. Надъярных, А. П. Уракова, Москва, ИМЛИ РАН, 2011. reciti,  http://reciti.hu/2014/2389 (2014) [Review in Hungarian, with abstract in English and in Russian]
 6. Давид и Саша. Отрывок поэмы Николая Некрасова «Саша» в романе «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана = Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III.: Zborník z 3. ročníka Bratislavskej konferencie mladých rusistov, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatúry, STIMUL, Bratislava, 2015. 232–239. [In Russian]
 7. Вне и внутри спичечной коробки: вопросы поэтики «Истории Давида» в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (Inside and outside the Matchbox: David’s Story in Life and Fate. A Poetic Analysis) = Grossman Studies: The Legacy of a Contemporary Classic, eds. Calusio M., Krasnikova A., Tosco P., Milano: EDUCatt, 2016. 107119. [In Russian]
 8. "Nem kártyázott, nem párbajozott, nem száműzték Szibériába...".: Ahol a biográfia- és a kultuszkutatások találkoznak: az írói biográfia-írás mint elméleti probléma a kortárs orosz irodalomtudományban = Ad vitam aeternam: Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára, szerk. Gyöngyösi M., Budapest: ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék; Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program, 2017. 187196. [In Hungarian]
 9. The Pushkin Myth and Cult in Central European Literature: Gyula Krúdy’s A vörös postakocsi [‘The Crimson Coach’] (1913) = AHEA Hungarian Cultural Studies: E-Journal of the American Hungarian Educators Association 10, 2017. 120132. [In English]
 10. Главы из Пушкинского романа. «Последний текст» и «Шпага щекотливого дворянина» Андрея Битовакультовые механизмы и поэтика текста (Chapters from Pushkin’s Novel. Cultic Mechanisms and Textual Poetics of the Last Text and the Sword of the Sensitive Nobleman by Andrey Bitov) =  Studia Litterarum:  peer-reviewed open access philological journal of the A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences (IMLI RAN), 2017. т.2, 3. 150–165. [Paper in Russian, with abstract in English]

Részvétel nemzetközi konferenciákon:

2016  XXI. Congress of the ICLA. The Many Languages of Comparative Literature, 21. - 27.07. 2016, University of Vienna, Austria. (Group Section: Comparative Studies in Central European Context)

2016 Literary Cults: Transnational Perspectives and Approaches, a workshop ötletgazdája és társszervezője Alexandra Urakovával (IMLI RAN), Institut for Advanced Study, Central European University, Budapest.

2015 The 3rd Bratislava Conference for Young Researchers. "Молодая русистика новые тенденции и направления III" Department of Russian and East European Studies of Comenius University’s Faculty of Arts Bratislava, Pozsony, Szlovákia.

2015 The Transformation of the Genre: the Contemporary Russian Novel. Трансформация жанра: современный русский роман, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv Intézet, Debrecen.

2014 Vasily Grossman’s heritage: originality of a twentieth century classic. International Conference for the 50th anniversary of the death of Vasily Semyonovich Grossman 1964-2014, The Study Center Vasily Grossman – A. Solzhenitsyn House of Russian Emigration Moscow, Moszkva, Oroszország.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata