Kálmán C. György

Alapadatok

Kálmán C. György
...
Irodalomelméleti Osztály
tudományos főmunkatárs
senior research fellow
(36 1) 279 2777

Életrajz

 • ELTE BTK magyar-esztétika szak, 1977
 • CSc (az irodalomtudomány kandidátusa), 1990
 • JPTE (később PTE), óraadó (később docens, majd egyetemi tanár, tanszékvezető), 1990-2007
 • az MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja
 • az MTA választott (nem akadémikus) köztestületi közgyűlési képviselője
 • 1989    Kanyó Zoltán emlékdíj
 • 1989    Móricz Zsigmond ösztöndíj
 • 1991    Akadémiai Kiadó nívódíj
 • 1997    Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1999    Soros kritikusi díj
 • 2000    Alföld-díj
 • 2003    Szépírók Társasága Kritikusi Díj
 • 2004    a legjobb tanár, PTE BTK
 • Literatura szerkesztő
 • BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) szerkesztő
 • Opus Irodalomelméleti Tanulmányok, társ-sorozatszerkesztő

Kutatások

 • irodalomelmélet; irodalomszociológia
 • 20. századi magyar irodalom

Publikációk

 1. Az irodalom mint beszédaktus. Budapest: Akadémiai, 1990.
 2. Te rongyos (elm)élet!  Budapest: Balassi, 1998. pp. 293.
 3. (szerk.) Az értelmező közösségek elmélete. Budapest: Balassi, 2001.
 4. Mű- és valódi élvezetek. Pécs: Jelenkor, 2002. pp. 221.
 5. Élharcok és arcélek. A korai magyar avantgárd költészet és a kánon.  Budapest: Balassi, 2008, pp. 297.
 6. “Internet and Literature. Some Recent Hungarian Examples.” Hungarian Studies 24 (2010)2, 293–306
 7. “Paratexts in (social-political) transition.” Neohelicon 37(2010), 1: 21-33.
 8. “Kafka’s Prometheus.” Neohelicon 34(2007), 1: 51-58.
 9. “The Novels of György Konrád – Fiction and Experiment.” Literatura (English Special Issue) 30(2004), 58-73.
 10. “Marginal Characters of (Literary Hi)story: The Popular, the Avant-Garde, the Subcultural in Totalizing Literary Historical Narratives.” Neohelicon 30(2003) 2, 41-48. 

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata