Kálmán C. György

Kálmán C. György

Kálmán C. György
...
Irodalomelméleti Osztály
ny. tudományos főmunkatárs
ret. senior research fellow
(36 1) 279 2777

1977 ELTE BTK magyar-esztétika szak

 •  az irodalomtudomány kandidátusa (CSc, 1990)
 • 1977-1978: óraadás, alkalmi munkák
 • 1978-1979: tanár, I. István Közgazdasági Szakközépiskola
 • 1979: MTA Irodalomtudományi Intézet (könyvtáros, majd tudományos segédmunkatárs, majd tudományos főmunkatárs)
 • 1990-2007: JPTE (később PTE), óraadó (később docens, majd egyetemi tanár, tanszékvezető)
 • Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola – törzstag
 • Szegedy-Maszák Mihály-díj kuratóriuma – tag (2018–)
 • Kanyó Zoltán emlékdíj (1989)
 • Móricz Zsigmond ösztöndíj (1989)
 • Akadémiai Kiadó nívódíj (1991)
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997)
 • Soros kritikusi díj (1999)
 • Alföld-díj (2000)
 • Szépírók Társasága Kritikusi Díj (2003)
 • a legjobb tanár, PTE BTK (2004)
 • Literatura szerkesztő
 • BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) szerkesztő
 • Opus Irodalomelméleti Tanulmányok, társ-sorozatszerkesztő
 • irodalomelmélet, irodalomszociológia
 • 20- századi magyar irodalom, avantgárd
 • kortárs magyar irodalom
 • A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei – közreműködő (OM, NKFP 50/130, 2001-2004)
 • Narráció és retorika – közreműködő (OTKA K 42711, 2003-2007)
 • Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában: regionlaizmus, intertextualitás, történelmi tapasztalat – vezető kutató (OTKA K 112415, 2014–2018)

Kálmán C. György az MTA köztestületi adatbázisában

OTKA/NKFIH azonosító: 118082

MTA ID 10002708

Köztestületi azonosító 03422