Papp Ingrid

Alapadatok

Papp Ingrid
...
Reneszánsz Osztály
tudományos segédmunkatárs
assistant research fellow
(36 1) 279 2775

Életrajz

  • magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár

Kutatások

  • A 17. századi szlovakizáló cseh nyelvű gyászbeszédek
  • A cseh exulánsok felső-magyarországi helyzete
  • A multikulturális Felső-Magyarország a koraújkorban

Publikációk

  1. Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid, A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Tímea, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 7–14.
  2. Papp Ingrid, A 17. századi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek forrásainak bemutatása = Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai, szerk. Kádár Zsófia, Kökényi Zsolt, Mitropulos Anna Diána, Bp., ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2014, 106–118.
  3. Papp Ingrid, Az ususok használata a szlovakizáló cseh nyelvű gyászbeszédekben = Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2012. november 8, szerk. Nagy Ágoston, Miskolc, Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa, 2012, 7–12.
  4. Papp Ingrid, Beszédnemek a 17. századi szlovakizáló cseh nyelvű gyászbeszédekben = Sokszínű jelentés, szerk. Barna László, Egerer Lilla, Kapusi Angéla, Major Ágnes, Miskolc, Pro Scientia Hallgatói Öntevékeny Kör, 2013, 67–71.
  5. Papp Ingrid, Ismeretlen adatok a lélekaluvás magyarországi történetéhez = Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, szerk. Feketéné Pál Enikő, Miskolc, Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa, 2011, 7–12. 

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata