Magyar-orosz kutatócsoport alakult a határjelenségek feltárására

Az Oroszországi Alapkutatási Alap (RFFI) kétoldalú, nemzetközi kutatócsoportok számára meghirdetett programján négy magyar intézmény (ELTE, MTA, BGE, SzTE) négy irodalomtörténész kutatója, köztük Kalavszky Zsófia, intézetünk tudományos munkatársa (MTA BTK ITI, Közép- és kelet-európai Osztály) hároméves tudományos pályázatot nyert orosz kollégákkal együtt. 

A munkáját 2018 szeptemberétől megkezdő magyar-orosz kutatócsoport vezetője magyar részről Prof. Hetényi Zsuzsa, az ELTE BTK egyetemi tanára, orosz részről pedig Prof. Natalja Zlidnyeva, az Orosz Tudományos Akadémia Szlávkutatási Intézetének osztályvezető főmunkatársa. A magyar csoport tagjai: Kalafatics Zsuzsa (BGE), Kalavszky Zsófia (MTA BTK ITI) és Mikola Gyöngyi (SzTE). 

A The Border Zone Paradigm: Russia and Hungary, Borderland and Crossroads in Cultures between East and West  (Россия и Венгрия на перекрестке культур Востока и Запада: проблемы пограничья / Határjelenségek. Oroszország és Magyarország kelet és nyugat vonzásában, határok és keresztutak) című projekt célkitűzése, hogy összehasonlító elemzésekkel feltárja a folytonos kelet-nyugat-párbeszéd legfontosabb és legjellemzőbb formáit, megvizsgálja ezt a kapcsolatot a legkülönbözőbb kulturális határhelyzetekben, valamint a kultúra alkotta hibrid szövegekben, azaz olyan irodalmi művekben, képzőművészeti alkotásokban és filmekben, amelyekben a határhelyzeti lét és a hibrid formák az identitás problémájáig hatnak és hatolnak. A kutatás olyan témákra is kiterjed, mint a nemzetközi kulturális identitás kérdéskörébe tartozó irodalmi kultuszok, illetve a névadással összefüggő identitás problémája. Az együttműködés keretében több nemzetközi konferencia, workshop, tematikus kötet és indexált nemzetközi folyóiratban megjelenő, lektorált publikáció várható.