Schöpflin Aladár a Vasárnapi Ujságban

SzechenyiA Schopflin meghivoA szélesebb közvélemény Schöpflin Aladár nevét, tevékenységét a Nyugathoz kapcsolja, pedig közel kétezer rövid recenziója jelent meg a Vasárnapi Ujság című hetilapban. Ezekről Horváth János már 1913-ban rögzítette: „megállapítandó szép érdeme, hogy az elfogult vagy érdeklődést hazudó, pajtáskodó és sokszor rosszhiszemű ipari, üzleti hírlapi kritikák mai csúf korában egy hetilapunk hasábjain már évek óta finom érzékkel, művelt ízléssel, tisztes modorban, mindenkor komoly irodalmi színvonalon ismerteti, s bírálgatja a napi irodalom termékeit. Az ő névtelen cikkecskéi támpontjai lehetnek egy majdani összefoglalásnak.”

Schöpflin Aladár Vasárnapi Ujság-beli tevékenységét végigkövetve eddig ismeretlen írásaival, értékes elemzésekkel, új észrevételek gyűjteményével találkozhat az olvasó.

Széchenyi Ágnes, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa rendezte sajtó alá ezt a gazdag forráskiadványt, amelynek bevezető elemzése készülő Schöpflin-monográfiájának egyik fejezete.

A meghívó letölthető.