Pályázati felhívás könyvtárosi állás betöltésére

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

főigazgatója pályázatot hirdet

„könyvtáros, informatikus könyvtáros”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Munkaköri feladat:

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet könyvtári feladatainak széles körű ellátása: kiadványok állományba vétele, bibliográfiai leírása, olvasószolgálati feladatok, időszaki kiadványok érkeztetése, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, részvétel a kiadványok könyvtári leltározásában, fölös példányok selejtezése, raktári munka.

A részletes pályázati feltételek a letölthető pályázati felhívásban olvashatók.

A kinevezés határozott időre szól, 4 hónapos próbaidő kikötésével. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: maximum 36 hónap (meghosszabbítható). Teljes munkaidő, heti 40 órás munkakör.

A pályázatoknak egy példányban kizárólag postai úton 2018. október 15-ig kell beérkezniük 

A munkakör az elbírálást követően 2018. november 1-től tölthető be. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információk a www.btk.mta.hu honlapon érhetők el.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata