Az osztály története

A Bibliográfiai Osztály 1957-ben alakult meg Kemény G. Gábor vezetésével, akit e tisztségben 1962-től Gerézdi Rabán, 1965-től Vargha Kálmán, majd 1985-től haláláig Kókay György követett. A kezdeti kisebb-nagyobb irodalomtörténeti bibliográfiai munkálatok és feladatok elvégzése után, az 1960-as években bontakozott ki az a nagyméretű, a tudományág történetében példátlan, összegző bibliográfiai vállalkozás, amelynek célja az eddigi magyar irodalomtörténeti szakirodalom teljes összegyűjtése, rendezése és sorozat keretében való publikálása volt A magyar irodalomtörténet bibliográfiája címmel. A bibliográfia irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat, cikkeket és kritikákat, valamint kritikai kiadásokat, életműsorozatokat és jegyzetekkel ellátott szövegközléseket vesz figyelembe. Az 1970 előtti szakirodalmat a nagy irodalomtörténeti korszakok szerint osztályozták, ezen belül általános és személyi részre tagolva.

Az 1970–1990 közötti irodalomtörténeti szakirodalmat az OSZK éves bibliográfiai összeállításai tartalmazzák. A bibliográfia további kötetei ismét az Intézetben készültek: az 1991–1995 közötti kötet 2007-ben jelent meg (főszerkesztő: Kókay György, szerkesztők: B. Hajtó Zsófia és Csóra Karola). Az 1996–2000 közötti évek bibliográfiája Csóra Karola szerkesztésében jelent meg, 2013-ban. 2013-tól az irodalomtörténeti bibliográfia évenkénti bontásban, adatbázisban, az interneten fog megjelenni. A közel két és fél évig tartó előkészítő munkák után a bibliográfiai portált a 2017. november 23-án rendezett tudományos konferencia során közzétettük. A bibliográfiai gyűjtőmunkát, a korrigálást és a szerkesztést folyamatosan végezzük.

http://www.iti.mta.hu/mib/index.html

Kutatások

Projektek

  • a Bölcsészettudományi Kutatóközpont adatbázisainak folyamatos fejlesztése
  • az Irodalomtudományi Intézetben zajló A magyar irodalomtörténet bibliográfiája kézikönyvsorozat retrokonverziója, adatbázis-építés

Az osztály hírei

Az Irodalomtudomániy Intézet bibliográfiai portáljának elindítása

2016. november 23-án, a magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat részeként megtartott Az Irodalomtudományi Intézet első hatvan éve (1956‒2016) című konferencián az Eötvös Könyvtár nagytermében nyilvánossá tettük az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portálját.

Az MTA Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portáljának elindítása, Stauder Mária és Kecskeméti Gábor:

https://mtabtk.videotorium.hu/hu/recordings/14725/az-mta-btk-irodalomtudomanyi-intezet-bibliografiai-portaljanak-elinditasa

https://mtabtk.videotorium.hu/hu/recordings/14701/az-mta-btk-irodalomtudomanyi-intezet-bibliografiai-portaljanak-elinditasaDia012017. november 25-én a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban Európai műemlékvédelmi tendenciák különös tekintettel a Kárpát-medencére címmel rendeztek konferenciát, ahol nyolc külföldi (Olaszország, Franciaország, Szlovákia, Románia, Szerbia) és ugyanennyi magyarországi kutató mutatta be legújabb műemlékvédelmi kutatási eredményeit.

A konferencián intézetünk Bibliográfiai Osztályának tudományos munkatársa, Újváriné Tüskés Anna is előadást tartott A márkusfalvi vár és a Máriássy család 18. századi ősgalériája címmel a Kassától 90 kilométerre a Hernád folyó völgyében álló márkusfalvi vár 2016-ban kezdődött feltárásáról és helyreállítási munkálatairól (a rekonstrukciót 85%-ban az Európai Szociális Alap, 15%-ban a Szlovák Állam, továbbá a Munkaügyi és Kulturális Minisztérium támogatja). Az előadás fő célja az volt, hogy bemutassa a Máriássy család 18. századi tagjairól fennmaradt portrékat a múzeumi gyűjtemények, a szakirodalom, és a Máriássy Péter által a magántulajdonban lévő festményekről rendelkezésre bocsátott adatok és reprodukciók alapján.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata