Konferencia Tarnai Andor emlékére

Tarnai3Az Irodalomtudományi Intézet 2019. szeptember 24–25-én emlékkonferenciát rendez Tarnai Andor (1925–1994) akadémikus, az MTA Irodalomtudományi Intézet egykori főosztályvezetője és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető professzora halálának 25. évfordulója alkalmából.

Az emlékkonferencia előadásai szorosan kapcsolódnak Tarnai Andor munkásságához, kutatási területeihez, és az életmű aktív használatáról tanúskodnak. 

Tarnai Andornak a források széleskörű és elmélyült ismeretén alapuló munkássága felöleli a Magyarország multietnikus régióiban létrejövő írásbeliség, különösen az irodalmi alkotások mögött feltárható elvek, hagyományok, hatások, korabeli kihívások, feladatok és célok viszonyrendszerét a középkortól a 19. század végéig, tudománytörténeti tárgyaiban pedig azon is túl. Két alapvető szemléleti iránya az irodalmi tudat (az irodalmi gondolkodás, az irodalmi önreflexió) történetének vizsgálata és az irodalmi művek mint az adott korszakba ágyazott, az intellektuális, esztétikai és politikai történésekkel – nemzetközi hatások figyelembevételével – reflektált kommunikatív viszonyt teremteni képes jelenségek sokrétű kontextualizálása volt. 

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

A konferencia programja letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata