biblAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Arany János-gyűjteményének részeként tesszük közzé az Arany János-bibliográfiát. A gyűjtemény tartalmazza Arany műveinek magyar és idegen nyelvű kiadásai, levelezése és a korábbi Arany-bibliográfiák könyvészeti adatait, valamint az Arany János életére, lírai, epikus és értekező életművére, költői nyelvhasználatára, irodalmi működésére és kapcsolataira, a társművészetekhez (zenéhez és a képzőművészethez) fűződő viszonyára, utóéletére és kultuszára, illetve művei fogadtatástörténetére vonatkozó szakirodalom összességét. Az 1970-ig tartó időszak anyagának alapja A magyar irodalomtörténet bibliográfiája című tízkötetes bibliográfia 3., az 1849 és 1905 közötti irodalomtörténeti korszak szakirodalmát összefoglaló kötete.

gyűjtemény sokrétűen kereshető, egyedi keresőszavak és szakrendi besorolás alapján egyaránt. Erre nézve az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portáljának keresési útmutatója szolgál eligazítással:

Az 1971-től kezdődő időszak bibliográfiai adatait a DigiPhil integrált könyvtári rendszere (Koha) tartalmazza, amely lehetőséget nyújt a többirányú keresésre és rekordkapcsolatok létrehozására. (Ezek teljes körű feltöltése jelenleg is folyik, a gyűjtemény folyamatosan bővül.)

A két gyűjtemény egyesítése és az egyes tételek annotációjának (vagyis tartalmuk rövid összefoglalásának) a befejezése a közeli jövőben várható.

Arany János Összes Művei retrokonverzió

 aranykorAz Arany János-emlékév során az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és a DigiPhil (a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet közös szolgáltatása) munkatársai digitalizálták és jelölőnyelvi kódolással dolgozták fel az 1951 és 2015 között tizenkilenc kötetben megjelent című kritikaikiadás-sorozatot.

A retrospektív konverzió során létrehozott jelölőnyelvi átiratok a Text Encoding Initiative (TEI) ajánlása alapján készültek. Az átalakítás során jelentős adatgazdagodás jött létre: a személy- és helyneveket megfeleltették a Koha könyvtári rendszerben tárolt azonosítóknak. A kritikai szövegek hálózati rendszerben történő elrendezése nyomán új, összetett keresési lehetőségek állnak elő:

 • egy-egy szerzőnek a kéziraton tett javításai, törlései vagy beszúrásai gyorsan összegyűjthetők;
 • könnyen vizualizálhatók lesznek a személyközi kapcsolatok: a különféle kiadásokban említett személyek egymás mellé helyezhetők;
 • adott földrajzi helyen írott levelek egymás mellé rendelhetők.

Az Arany-kéziratok fakszimiléi és az adott kéziratok kritikai kiadás által gondozott szövegei is összekapcsolhatók egymással. (Ez a funkció még további fejlesztés alatt áll.)

Ezek a kiadások képezhetik a jövőben már digitálisan készülő új kiadások alapját, amelyekkel a folyamatos javítás lehetőségét megengedő szövegek jöhetnek létre.

 

Az egyes kötetek eredeti formájukban PDF-formátumban ugyancsak elérhetők az Irodalomtudományi Intézet Nemzeti klasszikusok kritikai kiadásai portáljáról.

 

Költemények:

 • Arany János, Kisebb költemények, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951 (Arany János Összes Művei, 1), 568 l. + 8 t. http://digiphil.hu/context:ajom1
 • Arany János, Az elveszett alkotmány, Toldi, Toldi estéje, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951 (Arany János Összes Művei, 2), 293 l. + 5 t. http://digiphil.hu/context:ajom2
 • Arany János, Elbeszélő költemények, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1952 (Arany János Összes Művei, 3), 352 l. + 4 t. http://digiphil.hu/context:ajom3
 • Arany János, Keveháza, Buda halála, A hun trilógia töredékei, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1953 (Arany János Összes Művei, 4), 288 l. + 5 t. http://digiphil.hu/context:ajom4:ajom4
 • Arany János, Toldi szerelme, A Daliás idők első és második dolgozata, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1953 (Arany János Összes Művei, 5), 581 l. http://digiphil.hu/context:ajom5:ajom5
 • Arany János, Zsengék, töredékek, rögtönzések, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1952 (Arany János Összes Művei, 6), 267 l. + 8 t. http://digiphil.hu/context:ajom6:ajom6

Drámafordítások:

 • Arany János, Drámafordítások 1, Shakespeare: A Szent-Iván éji álom, Hamlet, dán királyfi, János király, kiad. Ruttkay Kálmán, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 7), 421 l. + 7 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Drámafordítások 2, Arisztophanész: A lovagok, A felhők, A darázsok, A béke, Az acharnaebeliek, kiad. Kövendi Dénes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 8), 463 l. + 4 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Drámafordítások 3, Arisztophanész: A madarak, A békák, Lysistraté, A nők ünnepe, A nőuralom, Plutos, kiad. Kövendi Dénes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 9), 612 l. + 4 t.(Webes publikálás folyamatban.)

Prózai művek:

 • Arany János, Prózai művek 1, Eredeti szépprózai művek, szépprózai fordítások, kisebb cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek [1841–1860], kiad. Keresztury Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Arany János Összes Művei, 10), 673 l. + 4 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Prózai művek 2, 1860–1882, kiad. Németh G. Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1968 (Arany János Összes Művei, 11), 939 l. + 6 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Prózai művek 3, Glosszák, szerkesztői üzenetek, szerkesztői megjegyzések, előfizetési felhívások, kiad. Németh G. Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1963 (Arany János Összes Művei, 12), 651 l. + 7 t. (Webes publikálás folyamatban.)

Hivatali iratok:

 • Arany János, Hivatali iratok 1, Nagyszalonta, Nagykőrös, Budapest 1831–1865, kiad. Dánielisz Endre, Törös László, Gergely Pál, Bp., Akadémiai Kiadó, 1966 (Arany János Összes Művei, 13), 601 l. + 8 t. http://digiphil.hu/context:ajom13 
 • Arany János, Hivatali iratok 2, Akadémiai évek 1859–1877, kiad. Gergely Pál, Bp., Akadémiai Kiadó, 1964 (Arany János Összes Művei, 14), 779 l. + 9 t. http://digiphil.hu/context:ajom14

Levelezés:

 • Arany János, Levelezés 1, Levelezése 1828–1851, kiad. Sáfrán Györgyi, a Tompa Mihállyal folytatott levelezést kiad. Bisztray Gyula, a Kertbeny Károllyal és Szilágyi Istvánnal folytatott levelezést kiad. Sándor István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1975 (Arany János Összes Művei, 15), 949 l. http://digiphil.hu/context:ajom15:ajom15
 • Arany János, Levelezés 2, Levelezése 1852–1856, kiad. Sáfrán Györgyi, a Tompa Mihállyal folytatott levelezést kiad. Bisztray Gyula, a Kertbeny Károllyal és Szilágyi Istvánnal folytatott levelezést kiad. Sándor István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982 (Arany János Összes Művei, 16), 1262 l. http://digiphil.hu/context:ajom16:ajom16
 • Arany János, Levelezés 3, Levelezése 1857–1861, kiad. Korompay H. János, a német nyelvű leveleket kiad. Bódyné Márkus Rozália, a latin nyelvű szövegeket jegyz. Jankovits László, név- és címmutató Tóth Magdolna, Bp., Universitas Kiadó, 2004 (Arany János Összes Művei, 17), 1181 l. http://digiphil.hu/context:ajom17:ajom17
 • Arany János, Levelezés 4, Levelezése 1862–1865, kiad. Új Imre Attila, a latin szövegrészeket ford., jegyz. Bartók István, a német szövegrészeket ford., jegyz. Bódyné Márkus Rozália, az angol szövegrészeket ford., jegyz. Glant Tibor, a francia szövegrészeket ford., jegyz. Korompay H. János, az olasz szövegrészeket ford., jegyz. Szörényi László, Bp., Universitas Kiadó–MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2014 (Arany János Összes Művei, 18), 1197 l. http://digiphil.hu/context:ajom18:ajom18:ajom18
 • Arany János, Levelezés 5, Levelezése 1866–1882, kiad. Korompay H. János, a német szövegrészeket ford., jegyz. Bódyné Márkus Rozália, az angol szövegrészeket ford., jegyz. Hites Sándor, a francia szövegrészeket ford., jegyz. Korompay H. János, a latin szövegrészeket ford., jegyz. Lengyel Réka, Bp., Universitas Kiadó–MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015 (Arany János Összes Művei, 19), 1045 l. http://digiphil.hu/context:ajom19:ajom19

 

Arany János műveinek kritikai kiadása a textológiai portálon

nemklasz

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Arany János-gyűjteményének részeként tesszük közzé az 1951 és 2015 között tizenkilenc kötetben megjelent Arany János Összes Művei című kritikaikiadás-sorozat eredeti köteteit. A tudomány- és textológiatörténeti dokumentumként is értékes kötetek fotómásolatai kétrétegű (tehát kereshető szövegű) PDF-formátumban szabadon letölthetők a Nemzeti klasszikusok kritikai kiadásai portálról.

Az Arany János Összes Művei kritikai kiadás itt ismertetett TEI XML alapú feldolgozásai hamarosan egy közös platformon is elérhetők, áttekinthetők lesznek.

Arany János kéziratainak repozitóriuma  

aranykor

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK), valamint a DigiPhil portál együttműködésében készült el Arany János kéziratainak repozitóriuma. Ebben összegyűjtve megtalálhatók a magyarországi (a nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, OSZK Kézirattár, MTA KIK, Orvostörténeti Intézet és Múzeum, Egyetemi Könyvtár, PIM stb.) és határon túli (pl. a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum) közgyűjteményekben fellelhető, az emlékév során digitalizált kéziratok. A digitalizálás során az Intézet munkatársai könyvtári rendszerben rögzítették a kéziratok metaadatait; az OSZK és az MTA KIK saját könyvtári rendszerükből nyerték ki azokat. A repozitórium keresőfelülete a több helyről érkezett rekordokat egységesen kezeli, lehetővé teszi a metaadatok közötti kifinomult keresést, valamint a mesterkópiákból létrehozott jó minőségű nézőképek böngészését. logo mtak

 verstarAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézet ének részeként tesszük közzé az at. A verstár Arany János költeményeit első megjelenésük helyére és hordozójára tekintettel gyűjti egybe, rendezi és jellemzi. Ilyen egyedi hordozó lehet 1) a kézirat, 2) a szerző életében megjelent, általa gondozott verseskötet, 3) az első kritikai kiadás, 4) időszaki kiadvány vagy antológia, amelyben az adott mű először napvilágot látott, vagy 5) hangzó feldolgozás. Egy menüpont az Arany-verskéziratokat lelőhelyeik alapján is csoportosítja.

Külön érdekessége az Arany-verstárnak, hogy közli az Arany János által gyűjtött és ismert dalok listáját is (Dalgyűjtemény), ennek darabjait műcímek és megjelenési címek szerint is rendezve.

Az Arany-verstár Arany János költői életművének egyik legátfogóbb digitális adatbázisa nem csupán a kutatók, hanem a nagyközönség érdeklődésére is számot tarthat, és mindenki számára elérhető