Az Arany János-emlékév 2017. március 2-án a nagyszalontai Városházán az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete által szervezett ülésszakkal nyílt meg, amelyen Áder János köztársasági elnök és Török Ádám, az MTA főtitkára is részt vett. Ez az alkalom jól szolgálta az Arany János-életmű kutatását összefogó munkaközösség bemutatkozását a költőt ünneplő közéleti és szakmai közönség számára.

Beszámoló az MTA honlapján.

Program:

konf1

 
Az előadások publikációi:

 • Dánielisz Endre: Az Arany-ősök letelepedése Szalontára (megjelent: „…és palota épül a puszta beszédből”. Akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról, szerk. Gábori Kovács József, Major Ágnes, Bp., reciti 2017, 9‒16.);
 • Korompay H. János: Az Arany János által 1834-ben készített prédikáció (megjelent: Irodalomtörténeti Közlemények, 2017/1, 129–138.);
 • Hász-Fehér Katalin: Az Arany-arcképek ikonográfiája (megjelent: „Szemed, hiszem, hogy híven fölleli” – Az Arany-ábrázolások jelentéséről címmel, Forrás, 2017/3, 4–27.);
 • Szörényi László: Arany János kiadatlan jegyzetei a Nagyszalontán őrzött Szakál Lajos-verskötetben (megjelent: Arany János, ha jegyzetel címmel, Forrás, 2017/3, 28–38.)

2017. április 8-án a Magyarországi Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem bicentenáriumi konferenciát tartott Arany János változó időkben címmel. Az előadások témaköre Arany János kálvinizmusától és világszemléletétől munkásságának etikai jellemzésén át műveinek határon túli és XX. századi értékeléséig terjedt.

Program:

konf2

 

Az előadások publikációi:   

 • Adamikné Jászó Anna, Humor, derű és bölcsesség az érvelésben Arany János epikája alapján, Magyar Nyelvőr, 2017, 141 (4). 426‒465.
 • Hermann Zoltán, Pályák és üstökösök ‒ Arany János és Jókai Mór, Hungarológiai Közlemények 2017/2.
 • Kiczenko Judit: „fiatal személy ne utazzék, mint egy koffer”. Arany és unokája Szél Piroska ‒ a költő unokájához írott levelei tükrében, Hitel 2017/8, 42‒54.
 • Nyilasy Balázs: Arany János és a magyar irodalomértés az új évezredből visszanézve, Hitel 2017/8, 6‒21.
 • Kovács Gábor, A születő gondolat Arany János költészetében, Hungarológiai Közlemények, 2017, 18 (2). 1‒13.
 • Imre László: Arany János és a kálvinizmus, Confessio 2019/1.
 • Tarjányi Eszter: Arany János és a szerelmes költészet kérdéskörei, avagy hogyan lehet beszélni arról, ami nincs, Alföld 2017/6, 52‒67.

2017. május 9-én az MTA 2017. évi közgyűlésén Korompay H. János „Honnan és hová?” – Az Arany-hagyaték múltja és jövője címmel Arany János műveinek kiadásáról, Kulcsár Szabó Ernő pedig Nyelviség – hagyomány – irodalom címmel Arany életművének a magyar irodalom történetében betöltött kulcsszerepéről tartott előadást.

2017. május 15-én az MTA 2017. évi közgyűlésén a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya „...és palota épül a puszta beszédből” – A 200 éves Arany János címmel ülésszakot tartott, amelyen az új kritikai kiadás munkatársai és a tudós költőről szóló könyvek szerzői számoltak be arról, hogy a korszerű textológia és a kutatás mennyi fontos eredményt hozott.

Program 

Ismertetés és videók: Arany János öröksége és hatása.

2017. október 20-án az Arany János Emlékbizottság és a nagykőrösi Arany János Társaság tudományos konferenciát rendezett Nagykőrösön, amelynek középpontjában Arany ottani működése, tanítása és költészete állott.

Program

2017. november 10-én az ELTE BTK XVII. és XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság „Ősszel”: Arany János és a hagyomány címmel rendezett konferenciát, amelyen Arany és a hagyomány sokrétű és változatos viszonyát tárgyaló előadások hangzottak el.

Program:

konf5

2017. november 23-án és 24-én az Országos Széchényi Könyvtár az Arany János-bicentenáriumhoz és a könyvtár alapításának 215. évfordulójához kapcsolódó tudományos ülésszakot tartott.

Program

2017. november 24-én a Debreceni Református Kollégium és a Debreceni Egyetem „Az életet, ím, megjártam” címmel tudományos emlékkonferenciát rendezett Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából, amelyen az életmű kutatásának debreceni vonatkozásairól és más újdonságairól volt szó.

Program