A Reciti Kiadó 2019. január 25-én könyvbemutatót rendezett.

 

HornAndras kotet

 

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ (Budapest, V. kerület, Arany János u. 1.).

Horn András: Mitikus gondolkodás és irodalom. Irodalom és modalitás (Budapest: reciti, 2018)

A kötetet bemutatta: Fórizs Gergely és Hegedüs Béla.

Horn András Mitikus gondolkodás címmel tartott előadást.

A meghívó letölthető.

JA kritikaiA József Attila Társaság és a L'Harmattan Kiadó többéves közös munkájának eredményeként elkészült József Attila 1930 és 1937 között írt értekező prózai írásainak kétkötetes kritikai kiadása. Szerkesztette Tverdota György és Veres András, a szövegeket sajtó alá rendezte Sárközi Éva.
 
Az ünnepélyes könyvbemutatóra a 2018. április 21-én került sor a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Kner Imre teremben. 

Váradi Péter főszerkesztő bevezetője után a köteteket Spiró György, Tverdota György és Veres András mutatta be, moderátorkénr közreműködött Angyalosi Gergely

 

József Attilának nemcsak a költői életműve jelent máig eleven, felbecsülhetetlen értékű szellemi hagyományt, hanem értekező prózája is. Több mint egy évtized filológiai munkájának eredményeképpen készült el az 1930 és 1937 közötti írások kritikai kiadása. Számos szöveg itt jelenik meg először, keletkezésük sorrendjében, részletes kommentár kíséretében. A gyűjtemény gazdagítja és részben átrajzolja a költőről kialakult képet. Az első kötet 1933 végéig kíséri József Attila gondolkodói fejlődését, a marxista és pszichoanalitikus irodalomban való elmélyülését, csatlakozását a kommunista mozgalomhoz, majd szembefordulását a korabeli baloldal politikájával. A második kötet 1934-től haláláig követi a marxizmust a pszichoanalízissel társító, ugyanakkor önálló álláspontjának kialakítását, szembefordulását a kor politikai diktatúráival.

reciti schwabe201801A Reciti kiadó és a Schwabe kiadó új köteteinek bemutatójára 2018. január 27-én került sor az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében (Budapest, V. kerület, Arany János u. 1., II. emelet).

A tudós elhagyott terepén.
Tanulmányok Poszler György emlékére.

Szerkesztette Dávidházi Péter és Kelevéz Ágnes.
Reciti, Budapest, 2017.

A kötetet bemutatta: Horváth Csaba
(Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens)


Szerb Antal:
Geschichte der Weltliteratur
Fordította és a jegyzeteket készítette Horn András,
az utószót írta Poszler György.
Schwabe Kiadó, Basel, 2016. 

Horn András: Az irodalomesztétika alapjai.
Reciti, Budapest, 2017.

A köteteket bemutatta és Horn Andrással beszélgetett:
Havasréti József (Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens).

AranyJanosAz Arany János-emlékév jelentős eseményeként három új könyv bemutatására került sor 2017. november 6-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Az új, Arany János munkái című kritikai kiadás első kötete a Lapszéli jegyzetek I. Folyóiratok I. Sajtó alá rendezője Hász-Fehér Katalin, kiadója az Universitas és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete. Bemutatta: Szörényi László.

Két összesen 25 tanulmányt tartalmazó kötet jelent meg az emlékévben. Közülük az egyik címe: „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai. Szerkesztője Cieger András, kiadója az Universitas, az MTA BTK és az Országos Széchényi Könyvtár. Bemutatta: Szilágyi Márton.
Ennek párdarabja az „Óhajtom a classicus írók tanulmányát". Arany János és az európai irodalom, amelynek szerkesztője Korompay H. János, kiadója az Universitas és az MTA BTK. Bemutatta: S. Varga Pál

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata