Szauder cimlapA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete 
2020. január 21-én 15:00 órakor az 

Irodalomtudós a kultúrharcban 
Szauder József 1917–1975

című kötet bemutatójával egybekötött
kerekasztal-beszélgetést rendezett.

A beszélgetés résztvevői voltak:
Barát József, a kötet szerkesztője,
valamint a kötet szerzői közül T. Erdélyi Ilona, Széles Klára,
Bíró Ferenc és Kabdebó Lóránt.

A beszélgetést vezette: Sárközy Péter és Szörényi László.

Az esemény vendége volt prof. dr. Szauder Ipoly kardiológus,
Szauder József fia.

A meghívó letölthető. 

A Reciti Kiadó 2019. január 25-én könyvbemutatót rendezett.

 

HornAndras kotet

 

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ (Budapest, V. kerület, Arany János u. 1.).

Horn András: Mitikus gondolkodás és irodalom. Irodalom és modalitás (Budapest: reciti, 2018)

A kötetet bemutatta: Fórizs Gergely és Hegedüs Béla.

Horn András Mitikus gondolkodás címmel tartott előadást.

A meghívó letölthető.

JA kritikaiA József Attila Társaság és a L'Harmattan Kiadó többéves közös munkájának eredményeként elkészült József Attila 1930 és 1937 között írt értekező prózai írásainak kétkötetes kritikai kiadása. Szerkesztette Tverdota György és Veres András, a szövegeket sajtó alá rendezte Sárközi Éva.
 
Az ünnepélyes könyvbemutatóra a 2018. április 21-én került sor a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Kner Imre teremben. 

Váradi Péter főszerkesztő bevezetője után a köteteket Spiró György, Tverdota György és Veres András mutatta be, moderátorkénr közreműködött Angyalosi Gergely

 

József Attilának nemcsak a költői életműve jelent máig eleven, felbecsülhetetlen értékű szellemi hagyományt, hanem értekező prózája is. Több mint egy évtized filológiai munkájának eredményeképpen készült el az 1930 és 1937 közötti írások kritikai kiadása. Számos szöveg itt jelenik meg először, keletkezésük sorrendjében, részletes kommentár kíséretében. A gyűjtemény gazdagítja és részben átrajzolja a költőről kialakult képet. Az első kötet 1933 végéig kíséri József Attila gondolkodói fejlődését, a marxista és pszichoanalitikus irodalomban való elmélyülését, csatlakozását a kommunista mozgalomhoz, majd szembefordulását a korabeli baloldal politikájával. A második kötet 1934-től haláláig követi a marxizmust a pszichoanalízissel társító, ugyanakkor önálló álláspontjának kialakítását, szembefordulását a kor politikai diktatúráival.

reciti schwabe201801A Reciti kiadó és a Schwabe kiadó új köteteinek bemutatójára 2018. január 27-én került sor az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében (Budapest, V. kerület, Arany János u. 1., II. emelet).

A tudós elhagyott terepén.
Tanulmányok Poszler György emlékére.

Szerkesztette Dávidházi Péter és Kelevéz Ágnes.
Reciti, Budapest, 2017.

A kötetet bemutatta: Horváth Csaba
(Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens)


Szerb Antal:
Geschichte der Weltliteratur
Fordította és a jegyzeteket készítette Horn András,
az utószót írta Poszler György.
Schwabe Kiadó, Basel, 2016. 

Horn András: Az irodalomesztétika alapjai.
Reciti, Budapest, 2017.

A köteteket bemutatta és Horn Andrással beszélgetett:
Havasréti József (Pécsi Tudományegyetem, egyetemi docens).