Közép-Európa a komparatisztikában

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata – az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya munkatársainak közreműködésével – és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete október 18–19-én

Közép-Európa a komparatisztikában

címmel konferenciát rendez Budapesten, a KGRE Benda Kálmán Szakkollégiumában (Budapest, Horánszky u. 26.).

A konferencia programja letölthető.

Minden érdeklődőt szertettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata