Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2021. június 1618. 

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. 

PKEkonf2021

2021-ben negyedik rendezvényével folytatódik Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemen 2013-ban indított, az Irodalomtudományi Intézet szakmai támogatásával zajló irodalom- és társadalomtörténeti konferenciasorozat.

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány kedvelt témája. A magyar értelmiségtörténet kutatása azonban nem fejlődött önálló tudományággá, és leginkább tematikus részkutatásokban merült fel a különböző karriermodellek feltárásának igénye. Az ezzel összefüggő kapcsolatépítési stratégiákkal leginkább a hálózatkutatás foglalkozott, az írói csoportosulásokkal kapcsolatban is új megközelítésmódot eredményezve. A konferenciasorozat az új források és forrástípusok feltárásának eredményei mellett a jelzett problémákat tematikusan megjelenítő irodalmi művek értelmezési kérdéseivel foglalkozik. 

A konferencia részletes ismertetése, programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

A korábbi konferenciák anyagából készült kötetek a reciti.hu portálon érhetők el.

A konferencia szervezői a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszékének jelenlegi és egykori, társult oktatói: Boka László egyetemi docens, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa és Biró Annamária egyetemi adjunktus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének oktatója.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg, egy-egy programrésze számára pedig helyszínt biztosít a Római Katolikus Püspökség a felújított püspöki palotában, illetve az Ady Endre Emlékmúzeum. Médiapartnerként a Plusz FM nagyváradi magyar nyelvű rádió is csatlakozott a támogatókhoz.

A szervezők – az érvényes járványügyi szabályok betartása mellett – minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Nemzetközi konferenciák az Irodalomtudományi Intézet szervezésében (2016–2020)

Az alábbi listában összegyűjtöttük az Irodalomtudományi Intézet által szervezett nemzetközi konferenciák önálló honlapjait vagy a róluk szóló tudósításokat, beszámolókat. A listában a nemzetközi részvétellel rendezett konferenciák közül azok szerepelnek, amelyek idegen nyelven zajlottak vagy részben idegen nyelvű előadásokat tartalmaztak.


2020

A tér / The Space. Budapest (online), 2020. október 27.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/927-a-ter-az-irodalomelmeleti-osztaly-otodik-narratologiai-konferenciaja1

Hugo von Meltzl and The Present Tasks of Comparative Literature. Budapest, 2020. február 7. 

http://polecolit.btk.mta.hu/news/533/


2019

Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550-2000) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Rupprecht-Karls-Universität Heidelberg). Budapest, 2019. október 16-19.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/815-nemzetkozi-konferencia-az-europai-irodalmak-magyarorszag-kepeirol-beszamolo

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai / Networking Comparative Literature: Networks and World Literature (Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata – MTA BTK ITI). Kolozsvár, 2019. október 4–5.

http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/komparakonf2019 
https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/805-halozatok-es-komparatisztikai-beszamolo-a-kolozsvari-konferenciarol

Alkalmazott antropológiai esztétika 1800 körül / Applied Anthropological Aesthetics Around 1800 (Part 2). Budapest, 2019. június 7.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/696-alkalmazott-antropologiai-esztetika-1800-korul-2angol

Invention, Transfer, and Reception: the Making of the European Reformation(s): A Methodological Survey of Reformation Historiography. Budapest, 2019. június 4.

https://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/hrke1500-1800/hirek/692-nemzetkozi-tanacskozas-a-reformaciokutatasrol

Az arisztokrácia kulturális szerepvállalása a Habsburg Birodalomban (1750–1820) / The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy (1750–1820). Keszthely, 2019. május 30.–június 1.

https://iti.btk.mta.hu/hu/lendulet/nymi1770-1820/hirek/682-the-culture-of-the-aristocracy-in-the-habsburg-monarchy-1750-1820-nemzetkozi-konferencia-keszthely-2019-majus-30-junius-1

Variation and World Literature. 2nd Sino-Hungarian Workshop on Literary Studies. Budapest, 2019. május 14.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/690-kinai-vendegeloadok-az-irodalomtudomanyi-intezetben

Kossuth Lajos és A nemzetek jövője (1852) / Lajos Kossuth and The Future of Nations (1852). Budapest, 2019. február 22.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xix-szazadi-osztaly/645-kossuth-lajos-es-a-nemzetek-jovoje-hagyomanyfrissites7

A kezdet / The Beggining. Budapest, 2019. január 29–30.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/633-az-irodalomelmeleti-osztaly-4-nemzetkozi-narratoloiai-konferenciaja-a-kezdesrol-2


2018

Alkalmazott antropológiai esztétika 1800 körül / Applied Anthropological Aesthetics Around 1800 (Part 1), Budapest, 2018. november 23.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/584-alkalmazott-antropologiai-esztetika-1800-korul

Az irodalom határok nélkül / Literature Across Frontiers. Budapest, 2018. november 21. 

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/590-a-magyar-tudomany-unnepe-az-irodalomtudomanyi-intezetben

Eastern European Literary Studies in Sync 2018 Conference: Hungarian and Romanian Transnational Literary Networks. (MTA BTK ITI társszervező) Nagyszeben, 2018. október 24–25.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/600-nemzetkozi-konferencia-nagyszebenben-az-elmeleti-osztaly-kutatoinak-reszvetelevel

Comparative Cultural Studies. (MTA BTK ITI társszervező) Budapest, 2018. augusztus 29–31.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/irodalomelmeleti-osztaly/557-nemzetkozi-komparatisztikai-konferencia-budapesten

20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok / Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle (BTK ITI - Institut Français de Budapest). Budapest, 2018. június 11.

https://franciaintezet.hu/binaries/content/assets/articles/programmes/conferences/frhu20_guide-du-conferencier_06112018.pdf

Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon (1770-1820) / Media and Literature in Multilingual Hungary (1770–1820). Győr, 2018. április 25–27.

https://mta.hu/i-osztaly/sajto-es-irodalom-a-tobbnyelvu-magyarorszagon-1770-1820-108659

Nemzetközi konferencia Oláh Miklós halálának 450. évfordulójára / International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death. (MTA BTK ITI – MTA KIK) Budapest, 2018. 01. 15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/438-nemzetkozi-konferencia-olah-miklos-halalanak-450-evfordulojara


2017

Váltások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében. A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet-európai régióban / Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 Years of Reformation. The Perspective of Long Reformation applied to the History of the Central and Eastern European Region. Kolozsvár, 2017. október 27–28.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/400-a-hosszu-reformacio-perspektivaja-a-kozep-kelet-europai-regioban-beszamolo

Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában / Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa, Humboldt-Kolleg, Budapest, 2017. október 11–15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/xviii-szazadi-osztaly/380-felvilagosult-tarsasagok-irodalom-es-tudomany-kozep-europaban

Narratológiák / Narratologies. Budapest, 2017. január 24–25.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/319-narratologiak-az-irodalomelmeleti-osztaly-masodik-narratologiai-konferenciaja


2016

Dada technikák Kelet-Közép-Európában (1916-1930)/ Dada Techniques in East-Central Europe (1916–1930). (Kassák Múzeum–MTA BTK ITI) Budapest, 2016. október 13–15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/269-dada-technikak-kelet-kozep-europaban-1916-1930-nemzetkozi-konferencia1

Római költők a 18 – 19. századi magyarországi irodalomban – Vergilius, Horatius, Ovidius / Roman Poets in Hungarian Literature of the 18th and 19th Century – Virgil, Horace, Ovid. (ME–MTA BTK ITI–ELTE BTK) Miskolc, 2016. október 6–8.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/175-konferencia-vergilius-horatius-es-ovidius-recepciojarol-2016-ban1

Literary Cults: Transnational Perspectives and Approaches (IAS CEU–MTA BTK ITI) Budapest, 2016. június 10.

https://ias.ceu.edu/article/2016-06-17/literary-cults-workshop-june-10-2016
https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/unnepsegek/250-nemzetkozi-workshop-az-irodalomtudomanyi-intezet-reszvetelevel

Antropológiai esztétika Közép-Európában 1750–1850 között / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Budapest, 2016. május 26–27. 

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/206-nemzetkozi-konferencia-antropologiai-esztetika-kozep-europaban-1750-1850-kozott

Bethlen Miklós és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya / Tribute to Miklós Bethlen (1642–1716): Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison Literature. (MTA BTK ITI–ME) Miskolc, 2016. május 16–18.

https://iti.btk.mta.hu/hu/bethlen-miklos-300/rendezvenyek-esemenyek/232-bethlen-miklos-es-a-kora-ujkori-bortonirodalom-europai-hagyomanya-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia

Solitudo Transylvaniae. Bethlen Miklós és kora. (MTa BTK ITI–Lucian Balga Egyetemi Könyvtár) Kolozsvár, 2016. április 15.

https://iti.btk.mta.hu/hu/bethlen-miklos-300/rendezvenyek-esemenyek/220-solitudo-transilvaniae-bethlen-miklos-es-kora-konferencia-es-kiallitas-kolozsvaron

A test mint elbeszélő médium ‒ a test mint elbeszélések médiuma

Korporális narratológia a befogadás és a kirekesztés vizsgálatában / Body as Narrative Medium – Body as Medium of Narratives: Corporeal Narratology in Examining Inclusion and Exclusion (MTA BTK ITI–Petőfi Irodalmi Múzeum–Universität Wien) Budapest, 2016. április 1.

https://iti.btk.mta.hu/hu/esemenyek/konferencia/210-korporalis-narratologiai-konferencia-a-petofi-irodalmi-muzeumban

A Régi Magyar Dráma Kutatócsoport Egerben rendezi meg XII. nemzetközi tudományos konferenciáját Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17−19. század) címmel 2021. szeptember 2−4. között.  

RMDrama KonferenciaA konferencia fő célja a korábbiakhoz hasonlóan most is az, hogy szakmai fórumot nyújtson, ahol találkozhatnak az elmúlt három év újabb nemzetközi és a magyar kutatási eredményei.

A szervezők az iskolai színjátszás, az udvari színjátszás és a hivatásos színjátszás témaköréből, a drámaszövegeket tekintve pedig a reneszánsz, a barokk és a klasszicista drámakorpusz darabjairól várnak előadásokat. 

A konferenciára jelnetkezni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet 2021. május 31-ig20 percesre tervezett magyar, angol, német, francia nyelvű előadások címének és rövid (legfeljebb 250 szavas) összefoglalójának beküldésével.

A konferencia a koronavírus-járvány aktuális helyzetét figyelembe véve a tervek szerint vegyes formában, személyes és online részvétellel valósulhat meg.

A konferenciafelhívás letölthető

AppliedAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 2019. június 7-én 10:00 órától

Applied Anthropological Aesthetics Around 1800 (Part 2) 
(Alkalmazott antropológiai esztétika 1800 körül)
 

címmel angol és német nyelvű nemzetközi workshopot rendez az MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciatermében (Budapest, V., Arany János u. 1.) 

Az esemény előzménye, a 2018-ban rendezett szintén kétnyelvű konferencia előadásai az 1800 körüli időszak közép-európai antropológiai esztétikaelméletének korabeli alkalmazási formáit vizsgálták, valamint a témához kapcsolódó új német tudományos kiadványokat mutattak be

program az előadások összefoglalóival letölthető. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának Móricz-műhelye
Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892–1913) 
címmel 2019. január 14-én konferenciát rendezett a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

 

Moricz digitalis konferencia
2016-ban indult el a Petőfi Irodalmi Múzeumban az a hároméves projekt, amely Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadását tűzte ki célul. Ennek az időszaknak a kétirányú levelezéséből mindezidáig 132 darab levél publikus. Az alapkutatás záró eredményeként 1500 kézirat válik hozzáférhetővé. A projekt során nemcsak a levelezéskorpusz mennyiségének nagyságrendje jelentett kihívást, hanem a kritikai kiadás közzétételének digitális formája is, mely kísérleti módszernek számít, nem csak a Móricz-kutatásban. A konferencia-előadások tehát a múzeumi informatikai lehetőségek, a filológiai problémák és az alkalmazott szoftverek párbeszédének tanulságairól is szólnak. A kutatás digitális filológiai hátterét adó program, a DigiPhil fejlesztései 2018 októberéig a Petőfi Irodalmi Múzeumban zajlottak, novembertől pedig az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetével kötött megállapodás keretében folytatódtak és folytatódnak tovább.

A konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K 116201 számú kutatási programjának keretében valósult meg.


A konferencia programja:

10.15 Megnyitó
A konferenciát köszöntik:
Török Petra, a PIM főigazgató-helyettese
Kecskeméti Gábor, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet igazgatója
Bánki Zsolt, a PIM Könyvtár és Digitális Tartalomszolgáltatási Főosztály vezetője
A projektet ismerteti Cséve Anna, projektvezető.

11.00–12.00 Elnök: Kecskeméti Gábor
11.00–11.20 Palkó Gábor: Kritikai kiadások a digitális térben
11.20–11.40 Fellegi Zsófia: Filológia digitális munkakörnyezetben: a Móricz-levelezés kritikai kiadásának tapasztalatai
11.40 Vita, hozzászólások

13.00–14.20 Elnök: Schein Gábor
13.00–13.20 Cséve Anna: A levélírás szerzői felfogása és műfaji státusza az életműben
13.20–13.40 Szilágyi Zsófia Egy pálya kezdetéről – dokumentumközelben. Móricz Zsigmond pályakezdése az új levelezéskiadás felől
13.40–14.00 Széchenyi Ágnes: A pályakezdés szociokulturális nehézségei – a nyugatosok első nemzedékének levelezése, középpontban Móricz Zsigmonddal
14.00–14.20 Lengyel Imre Zsolt: Levelezés, habitus, életmű – irodalomszociológiai nézőpontok
14.20 Vita, hozzászólások

14.45–16.00 Elnök: Tverdota György
14.45–15.05 Káli Anita: Móricz Zsigmond zenés színpada
15.05–15.25 Hangácsi Zsuzsanna: „Gyerekeknél nincsenek jobb olvasókˮ A meseíró Móricz leveleinek tükrében
15.25–15.45 Török Sándor Mátyás: Móricz Zsigmond Pallagi Gyuláról
15.45 Vita, hozzászólások
Zárszó

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, a Budapesti Francia Intézet és az ELTE BTK Egyetemközi Francia Központja 

Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle 
[20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok] 

címmel 2018. december 5–7-én nemzetközi konferenciát rendezett. 

A konferencia célkitűzései közé tartozott a 20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok feltérképezése a legújabb kutatások tükrében. 

A háborúkkal és forradalmakkal teli 20. század történelmi eseményei több fordulópontot hoztak az európai irodalomban, befolyásolva a (leendő) írók, költők, műfordítók, szerkesztők, riporterek, újságírók és színházi rendezők életét és munkáját. A kulturális szervezetek, a felsőoktatás, a színházak és a kiadók lehetőségei folyamatosan változtak.

A konferencia témái:

– Kulturális és történelmi kapcsolatok 
– Fordítási, szerkesztési és kiadási stratégiák 
– Önkéntes száműzetés és kivándorlás 
– A lexikográfia mint híd a két ország között

A konferencia több mint negyven előadója olyan jelentős személyiségekkel foglalkozott, mint Ambrus Zoltán, Andor Gábor, Cserépfalvi Imre, Déry Tibor, Eckhardt Sándor, Eötvös József, Faludy György, Fejtő Ferenc, Anatole France, François Gachot, Gara László, Guillevic, Gyergyai Albert, Hubay Miklós, Hunyady Sándor, Illyés Gyula, József Attila, Karátson Endre, Kassák Lajos, Kont Ignác, Kosztolányi Dezső, Kuncz Aladár, Bajomi Lázár Endre, Márai Sándor, Antoine Meillet, Nemes Nagy Ágnes, Németh Andor, Jean Perrot, Radnóti Miklós, Jean Rousselot, Aurélien Sauvageot, Szerb Antal, Jérôme és Jean Tharaud. A konferencia alkalmat ad megemlékezni a 20. századi francia–magyar irodalmi kapcsoltok két kiemelkedő alakjáról: 2018. december 5-én lesz a nyelvész, műfordító és lexikográfus Aurélien Sauvageot halálának 30. évfordulója, valamint 2019-ben az író, újságíró és műfordító Gara László születésének 115. évfordulója.

A tanácskozás része volt annak a rendezvénysorozatnak, amely az elmúlt években a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, az egyetemek Francia Tanszékei, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemközi Francia Központja, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Budapesti Francia Intézet támogatásával és szervezésében valósult meg.

A konferencia fővédnöki tisztét Őexcellenciája Pascale Andréani, Franciaország magyarországi nagykövete vállalta. 

FrHu20 kep

Szervezőbizottság:

Tüskés Anna (MTA BTK ITI), Karafiáth Judit (MTA BTK ITI), Földes Györgyi (MTA BTK ITI), Bénédicte Williams (IFB), Szabó Dávid (ELTE BTK CIEF)

Tudományos bizottság:

Angyalosi Gergely (MTA BTK ITI), Ádám Anikó (PPKE BTK), Elisabeth Cottier-Fábián (Paris Diderot Egyetem), Martonyi Éva (PPKE BTK), Guillaume Métayer (CELLF-CNRS), Szász Géza (SZTE BTK), Tverdota György (ELTE BTK)

A konferencia francia nyelven az alábbi helyszíneken zajlott:
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem (Budapest, Ménesi út 11–13.), Institut français de Budapest, Amphithéâtre (1011 Budapest, Fő u. 17.) és ELTE BTK Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, Salle Sauvageot (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.f). 

A konferencia programjaaz előadások összefoglalói és a konferenciáról készült beszámoló letölthetők.

A konferencián készült videófelvételek megtekinthetők.