Eseménynaptár

A dialógus formái a magyar régiségben [konferencia]
Kezdés: 2018. május 03., Csütörtök -  08:00
Zárás: 2018. május 05., Szombat - 19:00
Találatok : 488
Létrehozta: Sarankó Márta

 

A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750) 
(Tudományos konferencia, Kolozsvár, 2018. május 3–5.) 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Magyar Irodalomtudományi Intézete (Res Litteraria Transylvaniae Vetus Iroldalom- és Művelődéstörténeti Műhely), valamint az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, együttműködve az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel és a RefoRC nemzetközi konzorciummal, 2018. május 3–5.között konferenciát rendez Kolozsvárott A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750)címmel.

A tanácskozás a tágabb értelemben vett dialógus, azaz a dialogicitás felől veszi szemügyre a magyar régiség szövegformáit, művészi ágait, társadalmi érintkezési gyakorlatának kommunikációs hátterét, retorikai és poétikai mintáit. Egyúttal arra is keresi a választ, hogy tecnhologizált és globalizált korunkban kínál-e megújulási lehetőséget önmegismerésünkben és a másik ember (a másik nyelv, vallás és kultúra) megértésében a dialogikus hagyomány. Megszólítható-e (és hogyan) mai tudományos nyelvünkön a múlt dialogicitása? Melyek a múlttal folytatott termékeny párbeszéd előfeltételei, van-e „módszertana” a dialógushoz való közelítésnek?

A konferenciával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, köztük a regisztráció módjairól tájékoztató körlevél és a konferencia részletes programja letölthető.

 

http://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/504-a-dialogus-formai-a-magyar-regisegben

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata