Eseménynaptár

A humanisták táguló horizontja – az antikvitástól az újvilágig [vitaülés]
2019. április 30., Kedd, 16:00
Találatok : 87
Létrehozta: Sarankó Márta

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 
a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 

2019. április 30-án 16:00 órakor tartja következő vitaülését az intézet I. emeleti tanácstermében. 

Tárgy: 

Szőnyi György Endre 
A humanisták táguló horizontja – az antikvitástól az újvilágig 

reneszansz 190430 ITI

Kik voltak a humanisták, és mivel járultak hozzá a reneszánszhoz? Az előadás fő mondanivalója a humanizmus és az utazás, illetve a tudományos tevékenység eszmetörténeti kontextusának bemutatása olyan humanisták vizsgálatával, akik az antik szövegekkel kapcsolatos filológia mellett más területeken is emlékezetünkre méltók: utazók, tudósok, politikai szereplők voltak, bizonyítva, hogy a humanista foglalatosság korántsem zárta ki, sőt, inkább inspirálta egyéb tevékenységeiket. Akikről szó lesz, részben közép-európaiak, vagy legalább hosszabban itt éltek, és elhozták a reneszánsz különféle vívmányait hazánk környékére, de akár innen indulva a „művelt nyugaton” bizonyítottak: Callimachus Experiens; Conrad Celtis; Kopernikusz; Giordano Bruno; Richard Hakluyt és Budai Parmenius István.

Szőnyi György Endre 1977 óta a JATE, majd SZTE Angol Tanszékén dolgozik, 2005-től egyetemi tanár. Jelenleg az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola és az angol nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program irányítója. 2006 óta a budapesti Közép-európai Egyetem félállású professzora a Középkorász és a Történelem Tanszékeken. Irodalom- és kultúrtörténész, aki az angol és magyar irodalom tanulmányozása mellett a reneszánsz tudomány- és kultúrtörténetével (ide tartozik a mágia és az okkultizmus kultúrtörténete), valamint a kultúraelmélet történetével foglalkozik (pl. verbális/vizuális rendszerek elméletei, szemiotika).

meghívó letölthető. 

 

https://iti.btk.mta.hu/hu/osztalyok/reneszansz-osztaly/674-a-reneszansz-osztaly-aprilisi-vitaulese1

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata