A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének 
Martinkó András-díját 

ebben az évben Gulyás Judit érdemelte ki

Női műfaj volt-e a mese? Mesemondók, mesegyűjtők, meseírók 
című tanulmányával. 
(Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok, szerk. Török Zsuzsa, reciti, Bp., 2019, 293‒335. 


A díj átadására 2020. február 1-én (szombaton) 14:00 órakor kerül sor
az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében. 

Martinko dij

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

Martinko dij

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díját ebben az évben 

Gulyás Judit kapta 

Női műfaj volt-e a mese?
Mesemondók, mesegyűjtők, meseírók
 

című tanulmányáért, amely Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok (szerk. Török Zsuzsa, reciti, Bp., 2019.kötetben jelent meg. A 25. Martinkó András-díj ünnepélyes átadásán, 2020. február 1-én Szörényi László mondott laudációt az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében. 

A díjátadón készült fényképek letölthetők. 

KissJozsef dij20192019. október 30-án 16:00 órakor került sor az idei
átadására.
A 2019. évi kitüntetést az Irodalomtudományi Intézet posztdoktori ösztöndíjas munkatársa és tudományos titkára, 

kapta a Nicolaus Olahus: Epistulae (1523–1533) című latin nyelvű kritikai kiadás sajtó alá rendezéséért.

Helyszín: Irodalomtudományi intézet, Eötvös Könyvtár
(1118 Budapest, Ménesi út 11–13.) 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia 2018. április 2-án tartotta díjátadó ünnepségét az Eötvös Collegium klubtermében.

A 2019. évi Faludi Ferenc Alkotói Díjat
Bernard Adams műfordító, 

a 2019. évi Tarnai Andor-díjat 
Andrea Seidler egyetemi tanár

vette át.

 

Faludi dijTarnai dij B

 

A díjakat átadta: 
Sajgó Szabolcs SJ, a Faludi Ferenc Akadémia igazgatója és 
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója. 

A díjazottak munkásságát méltatta: 
Somló Ágnes, egyetemi adjunktus és
Csörsz Rumen István, tudományos főmunkatárs.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének 
Martinkó András-díját 

ebben az évben Ruttkay Veronika érdemelte ki

„Már akár igazi akár ál”: Az Osszián és a naiv eposz problémái
című tanulmányával. 
(Rejtőzködő Kalliopé: Tanulmányok Arany János Naiv eposzunk című írásáról, Budapest, reciti2018, 65–101.) 

A díj átadására 2019. február 2-án (szombaton) 14:00 órakor került sor
az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében.

 

Martinko dij

 

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia 2018. április 3-án,
kedden 15:30 órakor tartotta díjátadó ünnepségét.

A 2018. évi Faludi Ferenc Alkotói Díjat Pintér Márta Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens,
a 2018. évi Tarnai Andor-díjat Németh S. Katalin az irodalomtudomány kandidátusa, ny. könyvtárvezető vette át.

 

Faludi dijTarnai dij B

 

A díjakat átadta: 
Sajgó Szabolcs SJ, a Faludi Ferenc Akadémia igazgatója és 
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója. 

A díjazottak munkásságát méltatta: 
Czibula Katalin, főiskolai docens és
Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

Szívből gratulálunk a díjazottaknak.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének
Martinkó András-díját ebben az évben

Bolonyai Gábor

érdemelte ki „Átkoszta makverő”, avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében című tanulmányával, amely az „Óhajtom a classicus írók tanulmányát. Arany János és az európai irodalom című tanulmánykötetben jelent meg (Budapest, Universitas, 2017. 9˗46.).

A díj átadásának helye: az Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácsterme
(Bp. XI. Ménesi út 11–13.)

Ideje: 2018. február 3. (szombat) 14:00 óra

 

Martinko dij

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata