Lendület TZs 1Ötéves MTA Lendület-támogatásban részesült intézetünk tudományos főmunkatársa, Tóth Zsombor  Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionalizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500‒1800) elnevezésű kutatási programja. Az elnyert támogatás nemzetközi kutatócsoport felállítását teszi lehetővé, amely 2018 és 2023 között tevékenykedik az MTA BTK intézményi keretei között. A projekt kettős célt követ: a hosszú reformáció fogalma köré felépülő kutatási gyakorlat megalapozását és meghonosítását a hazai kutatásban, valamint egy nemzetközi kutatási és koordinációs központ (Centre for Reformation Studies) felállítását, amely a projektet, illetve külső és belső munkatársait a befogadó intézettel együtt erőteljesen pozicionálja a nemzetközi reformációkutatásban. 

Lendület közös

Lendulet konyvbemutato191213A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztályán működő Hosszú Reformáció Kutatócsoport 2019. december 13-án, pénteken 14:00 órától könyvbemutatót tartott.

A bemutatott könyvek:

Csepregi Zoltán: Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM) II., MEDiT, Budapest, 2019. – bemutatja: Hubert Gabriella

Huszti László: Calvinus János élete, s.a.r. Tóth Zsombor, ReTextum 10., Budapest, reciti, 2019. – bemutatja: Fazakas Gergely Tamás

Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova, szerk., Luffy Katalin, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2019. – bemutatja: Nagy Levente

Helyszín: Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár,
Ménesi út 11–13., I. emelet. 

A meghívó letölthető

interkonf Miskolc2019. november 13-án Miskolcon  

Interkonfesszionalitás és irodalom
a kora újkorban (16–18. század)
 

címmel konferenciát rendezett a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottsága és az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport.

A konferencia programja letölthető. 

Klaniczay emlekeloadas20192018-ban indult útjára a Klaniczay Tibor emlékelőadás-sorozat (Tibor Klaniczay Memorial Lecture Series) a Lendület Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport szervezésében. A sorozat második eseményére 2019. október 17-én került sor:

Volker Leppin, a Tübingeni Egyetem professzora
Reformation between Middle Ages and Early Modern Times

címmel tartott beszélgetéssel kísért előadást az MTA Könyvtár és Információs Központban.

Az MTA BTK Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Lendület Kutatócsoportja 2019. június 4-én angol nyelvű nemzetközi tanácskozást szervezett nyolc országból érkezett kutatók részvételével az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében  

Invention, Transfer, and Reception: the Making of the European Reformation(s) 
A Methodological Survey of Reformation Historiography 

címmel, amely a reformációkutatás aktuális módszertani és historiográfiai kérdéseit tekintette át. A rendezvény egyúttal a 2021-ben Budapesten tartandó, a Hosszú reformációnak szentelt tizenegyedik nemzetközi RefoRC-konferencia szakmai előzménye volt. 
A tanácskozásról részletes beszámoló olvasható az MTA honlapján. 

 

RefoRC

Az esemény programja letölthető. 
A konferencián készült képek elérhetők.


2019. április 1–4. között rendezték meg a Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500–1800 Lendület Kutatócsoport mesterkurzusát Kolozsváron a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely, a Bolyai Társaság, a Lucien Blaga Központi Egyetemi Könyvtár és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet szervezésében Hosszú reformáció: (nagy)elbeszélések, források, módszerek címmel. 
Az előadók a kora újkori kultúra szövegeit és történeti kontextusait a hosszú reformáció koncepciójához kapcsolva értelmezték. 

Az eseményen készült képek letölthetők.

 

Mestekurzus 2019 A3plakát 1

Reforc Astronomische UhrA berlini Freie Universität Filozófiai Intézetében 2018. december 7-én nemzetközi tanácskozást rendeztek az Episteme in Bewegung [Episztémék mozgásban] című projekt keretében  Interdisciplinary Practices and Epistemic Transfer in the Reformation Period. Case Studies címmel, ahol intézetünk munkatársa, Tóth Zsombor a Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500–1800 Lendület-kutatócsoport vezetőjeként vett részt. Angol nyelvű előadásában (The Great Book of Knowledge: János Apáczai’s Encyclopaedia, 1654) a kora újkori kulturális átvitelek és fordítások viszonyát értelmezte a Magyar Encyclopaediában. Az előadás célja az volt, hogy a hosszú reformáció kálvinista hagyományának kialakulásához szolgáltasson újabb eszmetörténeti megfontolásokat.

DSC00639 3aAz MTA BTK Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Lendület-kutatócsoportja 2018. november 20-án előadás-sorozatot indított Klaniczay Tibor emlékére. 

2018 júniusában indult az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet újabb Lendület-programja Hosszú Reformáció Kelet Európában 15001800 címmel. A program célkitűzései közé tartozik, hogy a többirányú, többidejű reformációk koncepcióját alkalmazza olyan történeti szempontú elbeszélésbe illesztve, amely a folyamatokat a hagyományos megközelítésekhez képest eltérő időkeretben, 1500‒1800 között vizsgálja. A projekt nyitó rendezvényére 2018. november 20-án az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében került sor. Kecskeméti Gábor és Tóth Zsombor megnyitó beszédét a koncepció bemutatása és Klaniczay Gábor Reformáció a középkorban (10001500) című előadása követte, amely a reformáció tágan értelmezett fogalmát már a középkorra és annak egyházi-társadalmi megújulási kísérleteire is kiterjesztő újabb nemzetközi elméleteket tekintette át.

Klaniczay Gábor előadása nemcsak a Lendület-kutatócsoport első rendezvénye volt, hanem a továbbiakban évente megrendezendő Klaniczay Tibor Emlékelőadás-sorozat (Memorial Lecture Series) első eseménye is. A rendezvénysorozat a hazai magyar nyelvű tudományosságban új hagyomány megteremtését teszi lehetővé.

Klaniczay emlekeloadas

Az eseményen készült képek megtekinthetők.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata