Arany János műveinek kritikai kiadása 1951 és 2015 között 19 kötetben jelent meg, ezt követően viszont szükségessé vált a sorozat újrakezdése: egyrészt mert az egykori szabályzat már nem felelt meg a korszerű követelményeknek, másrészt mert ismeretlen kéziratok kerültek elő, és a kutatás számos új felismerést tett, legfőképpen pedig azért, mert jelentősen megváltozott a textológia felfogása, módszertana és eszköztára. Az OTKA illetve az NKFI által támogatott új sorozatot húsz kötetre tervezzük: ennek első kötete 2016-ban jelent meg.

Az MTA elnöke segítségével két tanulmánykötet készült el az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 2017–2018-ban rendezett emlékévre: az „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom című kötet 12, a „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai című 15 szerző munkáit közli. A Petőfi Irodalmi Múzeum „Egyszóval… a költészet”. Arany-verselemzések című könyve életrajzot és nyolc szövegelemzést tartalmaz. Ezeken kívül Szilágyi Márton, Szörényi László és Korompay H. János jelentetett meg önálló kötetet az Arany János-emlékévhez kapcsolódóan.

2017-ben és 2018-ban tíz ülésszakon hangzottak el a különböző tudományágak újabb kutatásainak megállapításai, ezek többsége pedig konferenciakötetben is megjelent. Az Irodalomtörténeti dokumentumok és katalógusok sorában jelent meg Voinovich Géza Arany-életrajzának második, bővített kiadása, a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum „Én kis hazám a nagy hazában” című kézirattári dokumentumokat tartalmazó köetete, a „Melyik talál?” Arany János életében készült képmásai, az Önarckép álarcokban című Kiállításkatalógus, valamint Az Arany család tárgyait ismertető című Tárgykatalógus. 

A tudományos kiadványok részletes leírása az alábbiakban olvasható:

Kritikai kiadások

Tanulmánykötetek

Konferenciakötetek

Irodalomtörténeti dokumentumok és katalógusok