Lendület ‒ Hosszú Reformáció Közép- és Kelet-Európában (1500‒1800) Kutatócsoport június 22-én, kedden tartotta a Centre for Reformation Studies ünnepélyes megnyitóját a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében. 

Közreműködött:

Kecskeméti Gábor, intézetigazgató, BTK Irodalomtudományi Intézet

Tóth Zsombor, kutatócsoport-vezető, MTA BTK Lendület ‒ Hosszú Reformáció Közép- és Kelet-Európában (1500‒1800) Kutatócsoport 

Kecskeméti Gábor megnyitó beszédében felidézte a Centre de Recherche de la Renaissance (Reneszánsz-kutató csoport) létrehozását Irodalomtudományi Intézetben, valamint hangsúlyozta a kutatóközpontok tudománypolitikai jelentőségét. A reformációkutató központot Tóth Zsombor mutatta be. Az új kutatási és tudománymenedzselési központ hosszútávú célja az, hogy a magyar reformációtörténeti kutatások és eredmények számára a nemzetközi tudományos környezetben kellő szakmai megjelenítést, illetve a magyar kezdeményezéseknek nemzetközi partnereket és fogadókészséget biztosítson.

meghívó letölthető.

 

IMG 0160

 

 

***

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Eötvös Könyvtár átmenetileg nem látogatható, karbantartási munkák miatt a kölcsönzés (a könyvek visszavétele is) szünetel. A Klaniczay-terem csak a rendezvény idején tartott nyitva. Megértésüket köszönjük.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke 2021. június 2-án rendezte meg a VI. Egyháztörténeti Konferenciát, ahol Tóth Zsombor, az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet–Európában (1500–1800) Kutatócsoport vezetője is előadást tartott.

A konferencia célja az volt, hogy több szempontból vizsgálja a magyar protestantizmus múltját, így az előadók az egyháztörténetiek mellett eszme-, művészet- és művelődéstörténeti eredményeket mutattak be.

Tóth Zsombor Hosszú reformáció Erdélyben: Zágoni Aranka György Jo keresztyén… című fordításának homiletikai és eszmetörténeti sajátosságai című előadása a hosszú reformáció fogalmát mutatta be, valamint egy kiadatlan kézirat és egy 1769-es debreceni kiadvány sajátos összefüggéseit elemezte.

A konferencia anyagából tanulmánykötet készül.

A rendezvény részletes programja elérhető.

TZs1

RefoRC2021Budapesten rendezték meg 2021. május 6‒8. között a RefoRC tizedik éves konferenciáját a Lendület Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport, a BTK Irodalomtudományi Intézet és a RefoRC szervezésében, amelynek központi témája a hosszú reformáció és a kora újkori kereszténység volt.

A hosszú reformáció koncepciója az 1990-es években jelent meg a reformációtörténeti szakirodalomban, azzal a céllal, hogy új megközelítések érvényesüljenek a reformációkutatásban, valamint a kutatók az eddigi eredményeket eltérő szempontok szerinti interpretációnak vessék alá. A konferencia egyrészt korszakfogalomként kívánta értékelni a hosszú reformációt, másrészt több évszázadra kiterjedő folyamat részeként értelmezni a reformációt alakító kulturális, társadalmi és teológiai jelenségeket.

A REFORC konferenciasorozata (Annual REFORC Conference on Early Modern Christianity) jubileumi, tizedik eseményének jelentőségét az is növelte, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpont REFORC-tagságának tizedik évével esett egybe.

A 87 angol nyelvű előadást magába foglaló konferenciára hibrid formában került sor: a helyszíni részvétel mellett online és előzetesen felvételre rögzített előadások is elhangoztak.

A rendezvényt Herman Selderhuis, a REFORC elnöke, Tóth Zsombor, a Hosszú reformáció Lendület-kutatócsoport vezetője, valamint Balogh Balázs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója nyitotta meg. Az Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Tóth Zsombor, Fellegi Zsófia, Szilágyi Emőke Rita, Maróthy Szilvia, Palkó Gábor és Móré Tünde tartott előadást. 

A konferencia mint a nemzetközi reformációkutatás kimagasló eseménye egyúttal a Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport munkatervének egyik csúcspontja is volt 2021-ben. Az elhangzott előadások írott változatából kötet készül, amely a Vandenhoeck & Ruprecht kiadó Refo500 Academic Studies (R5AS) könyvsorozatában fog megjelenni.

A járványügyi előírásoknak megfelelően a távolságtartás szabályait betartva egy teremben legfeljebb tíz személy tartózkodhatott.

IMG 0026 2

 

 

A konferencia helyszíne: 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.),
Windows Teams

konferenciafelhívás, a részletes program és további információk a Tenth Annual RefoRC Conference honlapján érhetők el. 

Az eseményről készült összefoglaló videó, valamint Tóth Zsombor nyitóelőadása megtekinthetők a BTK YouTube-csatornáján.

Lendület TZs 1Ötéves MTA Lendület-támogatásban részesült intézetünk tudományos főmunkatársa, Tóth Zsombor  Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionalizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500‒1800) elnevezésű kutatási programja. Az elnyert támogatás nemzetközi kutatócsoport felállítását tette lehetővé, amely 2018 és 2023 között tevékenykedik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményi keretei között. A projekt kettős célt követ: a hosszú reformáció fogalma köré felépülő kutatási gyakorlat megalapozását és meghonosítását a hazai kutatásban, valamint egy nemzetközi kutatási és koordinációs központ (Centre for Reformation Studies) felállítását, amely a projektet, illetve külső és belső munkatársait a befogadó intézettel együtt erőteljesen pozicionálja a nemzetközi reformációkutatásban. 

Lendület közös

vert ellenref borító

Megjelent a Vértelen ellenreformáció című tanulmánykötet, amely a Sárospataki Teológia Akadémia, a KRHE Reformáció Öröksége Műhelye és a Hosszú Reformáció Lendület Kutatócsoport által  2018. február 7‒8-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza.

A kötet tanulmányai tematikus vezérelv alapján szerveződnek négy nagyobb egységbe: a terminológiai kérdések mellett a helytörténet, a levéltári, valamint a nemzetközi források vizsgálatával a tizenhat tanulmány a 18. század felekezettörténeti kutatását ösztönzi.

A kötetet Csorba Dávid, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia docense és a Hosszú reformáció Lendület Kutatócsoport tagja szerkesztette. A kiadvány letölthető a Károli Gáspár Református Egyetem honlapjáról.

18sz REFO plakatA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi osztálya és a Lendület Hosszú Reformáció Kutatócsoport 2021. február 16-án, kedden 16:00 órakor kezdődő közös vitaülésén Tóth Zsombor tart előadást A hosszú reformáció jegyében. A hugenotta Pierre du Bosc prédikációjának magyar fordítása és másolata 1754-ből (esettanulmány) címmel. 

Pierre du Bosc (1623−1692) hugenotta prédikátor 1661-ben tartotta meg híres prédikációját a kegyelemről, amelynek textusát az Efezusiakhoz írt levél 2 fejezetének 8. verse adta, és amelyet 1662-ben ki is adott. Dési Lázár György valamikor 1754 előtt lefordította ezt a szöveget, de a magyar nyelvű fordítás csupán Hermányi Dienes József másolatában maradt fenn a következő címmel: „DU BOSC PREDICATIOJA Francia nyelvből forditva. Efes II. 8 Kegyelemből tartattattok-meg.” A szöveg soha nem jelent meg nyomtatásban, az irodalomtörténet-írásnak pedig még csak tudomása sincs meglétéről. Mindhárom személy, a szerző, a fordító és a másoló egyenlőképpen megérdemli a figyelmünket, hiszen mindhárman hozzájárultak egy olyan recepciótörténethez, amelyet a magyar irodalomtörténet-írás most kezd el felfedezni.

 

Az élő közvetítés az alábbi kapcsolattal érhető el: 
https://zoom.us/j/95869070574?pwd=amlGbzE1TE5LTEpOV3JDNytPTkE4dz09 
Meeting ID: 958 6907 0574 
Passcode: 901617

Az MTA BTK Lendület ‒ Hosszú Reformáció Közép és Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport és az MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudományi Szakosztálya 2020. december 9-én könyvbemutatót szervez online közvetítéssel.

A beszélgetést vezeti: Tóth Zsombor

A beszélgetés résztvevői: Csepregi Zoltán, Mihalik Béla, Móré Tünde és Tasi Réka

Időpont: 2020. december 9. 15:00

Bemutatott kiadványok:

 

Konyvbemutató 2020 dec page 001

Csata Adél, Benkő József, a historia litteraria művelője. Egy kontextualizáló olvasat, Erdélyi Tudományos Füzetek 291, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Kiadó, 2020.

Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon 1610‒1681: Nyugat Magyarország, Budapest: Reciti Kiadó, 2020.

Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban, szerk. Móré Tünde és Tasi Réka, ReKonf 8, Budapest: Reciti Kiadó, 2020.

Invention, Transfer, and Reception: The Making of the European Reformation, ed. Zsombor Tóth, Journal of Early Modern Christianity 2020/2. Special Issue

Mihalik Béla, A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687‒1746). Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések, Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020.

 

December 9-én az élő közvetítés 15:00 órától elérhető.

Az esemény plakátja letölthető. 

Megjelent a Journal of Early Modern Christianity 2020/2. tematikus száma Invention, Transfer, and Reception: The Making of the European Reformation címmel, amely a 2019. június 4-én Budapesten rendezett nemzetközi workshop előadásaira épül.  JEMC2020 2

Az MTA BTK Lendület ‒ Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport és a REFORC szervezésében megvalósult rendezvény középpontjában a reformációkutatás aktuális módszertani és historiográfiai kérdései álltak.

A folyóiratszám nyolc tanulmánya a reformációkutatás és a 2017-es jubileum kontextusában reflektál a reformációtörténet historiográfiai és módszertani kihívásaira. A különszámot a kutatócsoport-vezetője, Tóth Zsombor szerkesztette. A kiadvány az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport munkálatainak keretében valósult meg. A tartalomjegyzék letölthető, további információk a kiadó honlapján olvashatók.