Az értelmezés hatalma III.

Ebben az évben már harmadik alkalommal kerül sor Az értelmezés hatalma című módszertani konferenciára, amelynek témája ezúttal:

A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai

Időpont és helyszín:

2017. március 29. 9:00 óra

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.,
az Eötvös Könyvtár nagyterme

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézettének Reneszánsz Osztálya által szervezett tanácskozás a kora újkori magyarországi kéziratosságról, a kéziratok és nyomtatványok kapcsolatáról szólva az írásbeliség, olvasáskultúra és irodalmi szövegprodukció azon történeti sajátosságához nyúl vissza, amely egyszersmind mediális és médiatörténeti jelenség: a kéziratosság találkozása a nyomtatott írásbeliséggel.

A konferencia részletes programja letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MTA kutatói pályázatai

MTA központi weboldala

MTA kutatóintézet-hálózata